E - brojevi


Slovo E označava da se radi o aditivima koji su primjenjivi u Europi, a oznakom proizvođač garantira neškodljivost svojega proizvoda, odnosno aditiva. Uporaba aditiva u današnje je vrijeme neizbježna, a koriste se uglavnom za konzerviranje namirnica.

SA ZADOVOLJSTVOM NAPOMINJEMO DA HERBALIFE PROIZVODI NE SADRŽE DODATKE OZNAČENE E - brojevima!

To su dodaci hrani pri tehnološkoj proizvodnji kako bi konačni proizvod mogao duže sačuvati osnovna svojstva okusa i mirisa. U Hrvatskoj je upotreba aditiva definirana Pravilnikom o prehrambenim aditivima (Narodne novine RH broj 173 od 9.12.2004. godine) a njime se utvrđuju uvjeti pod kojima se pojedine toksikološki evaluirane kemijske tvari smatraju prehrambenim aditivima , razvrstavaju u pojedine skupine , propisuje njihova zdravstvena ispravnost i dopuštenost uporabe za pojedine skupine i vrste hrane te uvjeti pod kojima se pojedini aditivi mogu miješati u odgovarajuće smjese.

Slovo E označava da se radi o aditivima koji su primjenjivi u Europi, a oznakom proizvođač garantira neškodljivost svojega proizvoda, odnosno aditiva. Uporaba aditiva u današnje je vrijeme neizbježna, a koriste se uglavnom za konzerviranje namirnica.

Pronašli smo tablicu sa E-brojevima i njihovoj (ne)škodljivosti u pojedinim prehrambenim proizvodima 

BEZOPASNI DODACI

E - 100, 101, 104, 105, 111, 121, 130, 132, 140, 151, 152, 160, 161, 162, 170, 174, 175, 180, 200, 201, 202, 203, 236, 237, 238, 260, 261, 263, 270, 280,281, 282, 290, 300, 301, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 322, 325, 326, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 382, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406,408, 410, 411, 413, 414, 420, 421, 422, 440, 471, 472, 473, 474, 475, 480

SUMNJIVE TVARI

E - 125, 141, 150, 153, 171, 172, 173, 240, 241, 477

OPASNI DODACI

E - 102,110,120,124

ŠTETNI PO ZDRAVLJE

  • smetnja crijeva E - 220,221,224,232
  • smetnje probave E - 338,339,340,341,450,461,463,465,466, u pakiranim sladoledima E407
  • kožna oboljenja E - 230,231,232,233
  • uništava vitamin B12 E - 200
  • povisuje kolesterol E - 320,321
  • podražuje živce E - 311,312
  • upala usne šupljine E - 330 najopasniji je dodatak (izaziva rak). Sadrže ga neka gazirana pića, meso rakova, neki sirevi i gljive u konzervi… 

DODACI KOJI UZROKUJU RAK

E - 131,142,210,211,213,214,215,216,217,239

POZOR: E - 123 je jako otrovan i zabranjen u SAD-u

Obratite posebnu pozornost na sljedeće proizvode:

E - 123 i E - 110 u nekim gumenim i čokoladnim bombonima, puding s šlagom u plastičnim posudicama, neka zamrznuta riba, neke vrste vrhnja za kuhanje, topljeni sirevi za mazanje, puding od vanilije.

E - 102 i E - 110 skoro u svim gotovim umacima svih vrsta